Home / Dres Messi Dětský Závazné A Nebude Vedena žádná

Dres Messi Dětský Závazné A Nebude Vedena žádná

Dresy Messi Dětské  závazné a nebude vedena žádná korespondence. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit, změnit nebo pozastavit slosování nebo tyto podmínky, pokud to okolnosti, které nemůže ovlivnit, činí nevyhnutelným.

12.2. Ceny zůstávají majetkem Pořadatele až do doručení výhercům.

12.3. Uvolněné strany nenesou žádnou odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu losování nebude schopné běžet tak, jak bylo plánováno, včetně infekce počítačovým virem, chybami, manipulací, technickými poruchami nebo jinými příčinami mimo kontrolu pořadatele ¡¯, které poškozují nebo ovlivňují čestnost nebo integrita nebo řádné vedení losování. Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení diskvalifikovat každého jednotlivce, který manipuluje s procesem přihlášky, a zrušit, upravit, ukončit nebo pozastavit losování, na základě písemných pokynů příslušných regulačních orgánů.

12.4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli a podle vlastního uvážení: (i) ověřit způsobilost jakéhokoli účastníka a/nebo hosta výherce ceny (včetně jejich věku a místa bydliště); (ii) diskvalifikovat každého účastníka, který se spikne s ostatními za účelem získání nespravedlivé výhody nebo který je jinak zapojen do manipulace, zasahování nebo manipulace s procesem přihlášení Dětské Fotbalové Dresy  nebo s jakýmkoli jiným prvkem slosování nebo o kterém se pořadatel důvodně domnívá, že jednal v rozporu s těmito pravidla a podmínky.